Přihláška

Před zasláním přihlášky a zálohy se prosím prostřednictvím emailu  info@pemitennis.cz  informujte o dostupnosti a obsazenosti zvoleného kurzu.

Ke zcela vyplněné přihlášce musí být priložena kopie bankovnlho převodu nebo üstřižek poštovní složenky, který potvrzuje zaplacenou zálohu ve výši 2000,-Kč za každý přihlášený kurz na účet tenisové školy. Bez přiloženého potvrzení na zaplacenou zálohu je přihláška neplatná. Před zaplacenίm zálohy a odesláním přihlášky se u našich asistentů telefonicky informujte o volné kapacitě ve Vámi vybraném kurzu!

Číslo účtu: 19-6744910207
Kód: 0100
Variabilní symbol : Vaše r.č.

Doplatek kurzu je splatný při registraci. O zařazení do kurzu rozhoduje včasnost přihlášky, která musí být odeslána nejpozději 2 týdny před zahájením kurzu. Při neúčasti na kurzu, která nebyla omluvena do 10 dnů před zahájením kurzu, propadá záloha ve prospěch pořadatele.

Označte zvolený kurz a termín
 27.06. – 04.07.2020 Březnice 25.07. – 01.08.2020 Březnice 01.08. – 08.08.2020 Březnice

Typ kurzu

Přiložte prosím potvrzení o zaplacení zálohy

Jméno, Příjmení (vyžadováno)

Datum narození (vyžadováno)

Ulice (vyžadováno)

Město (vyžadováno)

Telefon/mobil

E-mail (vyžadováno)

Úroveň tenisové hry

Zaškrtněte případnou znalost jazyka
 Angličtina Němčina

Tričko (velikost)

Poznámka

Prohlášení o souhlasu s fotografiemi a / nebo video nahrávkami (přečtěte si přílohu)
 Souhlasím Nesouhlasím